Podmínky použití a GDPR INTELDAT

Tyto podmínky použití a zásady GDPR se týkají webových stránek INTELDAT přístupných na https://inteldatfiber.com a našich zásad týkajících se shromažďování, používání, přenosu a zveřejňování osobních údajů, které INTELDAT shromažďuje prostřednictvím těchto webových stránek a prostřednictvím další elektronické a analogové prostředky.

Tyto podmínky použití a zásady GDPR začínají dnem, kdy používáte webové stránky INTELDAT a / nebo krátce po datu, kdy společnosti INTELDAT poskytnete osobně identifikovatelné informace jinými elektronickými nebo analogovými prostředky za účelem přístupu Informace a / nebo služby INTELDAT.

Přístupem na naši webovou stránku nebo poskytnutím osobních údajů jiným způsobem předpokládáme, že přijímáte naše podmínky použití a zásady GDPR. Nepoužívejte nadále webové stránky, informace nebo služby INTELDAT, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Pokud se rozhodnete používat webové stránky, informace nebo služby INTELDAT, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti se zásadami a podmínkami na této stránce. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají k poskytování a zlepšování webových stránek, informací a služeb INTELDAT. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet, s výjimkou případů popsaných na této stránce.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek z používání webových stránek, informací a služeb INTELDAT můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, mimo jiné vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Informace, které shromažďujeme, budou použity k vašemu kontaktování nebo identifikaci.

Data protokolu

Kdykoli navštívíte web INTELDAT, shromažďujeme informace, které nám váš prohlížeč zasílá a které se nazývají Log Data. Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače („IP“), verze prohlížeče, stránky navštívené webové stránky INTELDAT, formuláře a soubory, ke kterým přistupujete a / nebo stahujete, odkazy, na které kliknete, čas a datum vaše návštěva, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty se do vašeho prohlížeče odesílají z webů, které navštěvujete, a ukládají se na pevný disk vašeho počítače.

Naše webové stránky používají tyto „cookies“ ke shromažďování informací a zlepšování našich webových stránek, informací a služeb INTELDAT pro vás. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a zjistit, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho počítače. Pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookie, možná nebudete moci používat některé části naší webové stránky, informací a služeb INTELDAT.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

 • Abychom usnadnili náš web, informace a služby INTELDAT;
 • Poskytovat web, informace a služby INTELDAT naším jménem;
 • provádět služby a funkce související s INTELDAT; nebo
 • Abychom nám pomohli s analýzou toho, jak jsou využívány naše webové stránky, informace a služby INTELDAT.

Informujeme uživatele webových stránek, informací a služeb INTELDAT, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny, naším jménem. Jsou však povinni informace nezveřejňovat ani nepoužívat k žádným jiným účelům.

Zabezpečení

Vážíme si vaší důvěry v poskytování vašich osobních údajů, proto se snažíme používat komerčně přijatelné způsoby jejich ochrany. Upozorňujeme, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Web INTELDAT může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Tyto externí weby nejsou provozovány námi. Proto vám důrazně doporučujeme přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Práva na ochranu údajů GDPR

Chtěli bychom se ujistit, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na následující:

 • Právo na přístup: Máte právo požadovat kopie vašich osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu: Máte právo požadovat, abychom opravili veškeré informace, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom vyplnili informace, které považujete za neúplné.
 • Právo na odstranění: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek odstranili vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc, abychom vám odpověděli. Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů dětí

Webové stránky, informace a služby INTELDAT neoslovují nikoho mladšího 18 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí ani od osob mladších 18 let. V případě, že zjistíme, že nám dítě nebo osoba mladší 18 let poskytly s osobními údaji to okamžitě smažeme z našich serverů. Jste-li rodič nebo zákonný zástupce a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom mohli provést nezbytná opatření.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, INTELDAT a / nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na webových stránkách INTELDAT. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K informacím z webu INTELDAT můžete přistupovat pro své vlastní osobní použití, s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách používání.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál poskytovaný společností INTELDAT
 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál poskytovaný společností INTELDAT
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z aplikace INTELDAT
 • Redistribuujte obsah ze stránky INTELDAT

Části tohoto webu mohou uživatelům nabídnout příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti INTELDAT, jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony INTELDAT nenese odpovědnost za komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu komentářů k tomuto webové stránky.

INTELDAT si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto podmínek použití.

Pokud zveřejňujete komentáře, zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo zveřejňovat komentáře na našem webu a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Tyto komentáře nenapadají žádná práva k duševnímu vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagování obchodních či zvykových či prezentaci komerčních aktivit nebo protiprávních aktivit.

Tímto udělujete společnosti INTELDAT nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky INTELDAT bez předchozího písemného souhlasu:

 • vládní agentury;
 • vyhledávače;
 • zpravodajské organizace;
 • Online distributoři adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky INTELDAT stejným způsobem, jako hypertextový odkaz na webové stránky jiných uvedených společností

Pokud nejste jednou z organizací uvedených v předchozím odstavci a máte zájem o odkaz na náš web, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na webmaster@inteldatfiber.com. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které chcete odkaz. Odpověď může trvat 2-3 týdny. Pokud vaše propojení schválíme, poskytneme vám přijatelné způsoby, jak toho dosáhnout.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek INTELDAT a používání informací a služeb INTELDAT. Nic v tomto zřeknutí se odpovědnosti nebude:

 • omezit kteroukoli z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 • vyloučit jakoukoli z našich nebo vašich závazků, které podle příslušných zákonů nelze vyloučit.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravovat všechny závazky vzniklé na základě zřeknutí se odpovědnosti, včetně závazků vzniklých ve smlouvě, při deliktu a za porušení zákonné povinnosti.

Pokud jsou webové stránky INTELDAT a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, nebudeme nést odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů / podmínek použití

Naše podmínky používání a zásady GDPR můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje nějaké změny. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových podmínek použití a zásad GDPR na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich podmínek použití a zásad GDPR, neváhejte nás kontaktovat na adrese webmaster@inteldatfiber.com.

Kredity

Obsah, grafický design a programování pro tento web poskytují Ideabenders LLC, Tracy Wampler Design a Diana Burr.