INTELDAT WDM TECHNOLOGIE ŘEŠÍ NÁROKY NA KAPACITY A RYCHLOSTI PŘENOSU.

V roce 2020 strávil svět celkem 1,25 miliardy let online a poptávka po vysokorychlostním připojení rychle roste. Prostor pro řešení konektivity přichází primárně s přechodem z infrastruktury měděných na optická vlákna.

Řešením pro vysokorychlostní připojení s malým nebo žádným dopadem na prostor přináší technologie WDM, která operátorům umožňuje podporovat simultánní upstream a downstream provoz v jediném optickém vlákně. Hlavní výhodou WDM řešení je jeho jednoduchost při použití čistě pasivních součástek, které jsou velmi spolehlivé a levné.

VÝVOJ V TECHNOLOGII WDM NABÍZÍ KOMPAKTNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

WDM je v současné době rozdělena do dvou hlavních (základních) technologií:

 • CWDM – hrubé dělení vlnových délek – kterého lze dosáhnout s použitím levnějších prvků, například laserů. Je kompaktnější a nákladově efektivnější pro přenosy na krátké vzdálenosti
 • DWDM – husté dělení vlnových délek, které může typicky podporovat až 96 kanálů a umožňuje přenos značného množství dat po jediném síťovém spojení, což je ideální pro přenos na dlouhé vzdálenosti. DWDM lze vložit do stejné sítě, která používá CWDM, což umožňuje upgrady z CWDM na DWDM bez výrazného dopadu na stávající optickou infrastrukturu.

INTELDAT je na čele řešení založených na technologiích WDM. Nejnovější vývoj činí technologii WDM obchodně zajímavou ve všech provozních segmentech poskytovaných všemi operátory na všech úrovních.

PŘÍŠTÍ GENERACE WDM

V odvětví se projevují dva hlavní trendy, které budou i nadále určovat budoucí požadavky na řešení:

 • Potřeba položit více optických kabelů, aby bylo možné držet krok s rozšiřováním kapacity přenosu
 • Nasazení prostorově úsporných systémů WDM

Potřeba miniaturizace rozvaděčů, panelů, spojek a zásuvek vede k vývoji kompaktnějších zařízení WDM a dalších prvků přenosových systémů instalovaných do stávající infrastruktury.

Mezi perspektivní možnosti WDM, které odpovídají budoucím požadavkům, mohou patří:

3 – Portový TFF WDM

Tříportový FWDM je založen na technologii tenkovrstvého filtru (TFF). Jeho hlavní výhody:

 • Nízký vložný útlum
 • Široký rozsah provozních vlnových délek
 • Vynikající izolace kanálů

CCWDM

Alternativou k technologii FWDM je technologie CCWDM (Compact Coarse WDM), což je miniaturní technologie multiplexování, která využívá technologii tenkých vrstev a šíření paprsku ve volném prostoru. Mezi hlavní výhody patří:

 • Vynikající stabilita
 • Velmi nízký vložný útlum
 • Menší velikost balení
 • Vysoká rozšiřitelnost

AAWG

Arrayed Waveguide Grating (AWG) je integrovaná součástka založená na interferenci, které se skládá z jednoho vstupu a více výstupů. AWG filtry jsou velmi kompaktní a umí rozkládat příchozí paprsek na definované vlnové délky do výstupních WDM kanálů.

Významné inovace v designu vedly k vývoji a konstrukci zařízení Athermal AWG (odtud AAWG). Mezi hlavní výhody patří:

 • Velmi kompaktní velikost
 • Vysoká stabilita vlnové délky
 • Výborná teplotní odolnost

5G A DALŠÍ NOVÉ TECHNOLOGIE JSOU HNACÍ SILOU POKROKU V OBLASTI WDM

Výhody technologií GPON, XGS-PON a NG-PON2 s jsou dobře zdokumentovány. WDM umožní v budoucnu také koexistenci dalších nových PON technologií, které se budou dále vyvíjet, k tomu, aby optická síť obstála vůči požadavkům na ní kladených v budoucnosti.

Díky kompaktním technologiím DWDM a AWG naleznou pasivní optická zařízení nové generace více možností uplatnění v různých aplikacích, kde je důležitá vysoká hustota propojení a miniaturizace.

Zařízení WDM nabízejí pasivní, vysoce flexibilní řešení modernizace optické sítě. V softwarově definovaných sítích (SDN) mohou její provozovatelé odstraňovat vzdálené problémy a zapínat nebo vypínat její konkrétní funkce a prvky kliknutím myši. Mohou tak okamžitě reagovat na problémy s provozem, nárůstem kapacit či nasazení nových technologií.

ROZUMÍME WDM

Ve spolupráci s těmi, kteří jsou na špici ve výrobě komponent v oboru optických vláken přináší INTELDAT na trh nové technologie a stále spolehlivější a kompaktnější zařízení WDM. Dokážeme navrhnout a dodat to správné řešení WDM pro každou situaci.