DATA JSOU ZÁKLADNÍ KOMPONENTOU NAŠICH DENNODENNÍCH AKTIVIT

Miliardy zařízení dnes generují data. Data hýbou světem. Čím rychleji a spolehlivěji data proudí, tím jsou užitečnější a tím jsou také cennější.

Switche s rychlostmi 1 Gb/s a 10 Gb/s, které převládaly v prostředí s metalickými kabely, jsou již na hranici svých kapacit a rychle přecházejí na vyšší standardy. Ale požadavky technologií vyžadujících reakce „v reálném čase“ jako jsou 5G, IoT (internet věcí) a efektivní autonomní řízení překonají dnešní datovou infrastrukturu před koncem tohoto desetiletí.

 

Datová budoucnost s řešeními od společnosti INTELDAT

Decentralizace z důvodů zkracování vzdáleností, migrace na 40 a 100 Gb/s servery a switche a uplinky 200 a 400 Gb/s, to vše nyní probíhá rychlým tempem. INTELDAT je na čele tohoto procesu a nabízí řešení, mimo jiné:

 • Předkonektované trasy a další pasivní prvky vláknové infrastruktury, které mají za cíl šetřit čas a náklady na instalaci
 • Vysokohustotní patch panely a rozvaděče s kompaktními otevřenými nebo uzavřenými kazetami nebo originální řešení s vysoko hustotními propojovacími patch panely
 • Vlastní a licencovaná technologie WDM
 • Komponenty od nejspolehlivějších jmen na trhu jako jsou Smartoptics, Omnitron Systems, Ekinops a další;

INTELDAT zajistí pro vaše datové centrum vše, co je třeba

INTELDAT poskytne technologii, vybavení a odborné znalosti pro vaši:

 • Síťovou infrastrukturu
 • Datové úložiště
 • Bezpečnost systému

Víme, jak vás dostat z bodu A do bodu B – a ještě dále – ve spolupráci s vámi určíme vaše současné a budoucí provozní potřeby, abychom navrhli nákladově nejefektivnější konfigurace, které budou sloužit vašim současným i budoucím potřebám.

 • Použijeme naše znalosti nejmodernější systémové architektury a zařízení
 • Nabízíme naše zkušeností s optickými vlákny získané za desetiletí a spolupráci při návrhu vašeho datového centra
 • Vyrobíme na míru předkonektorované prvky vláknové optiky, patch panely a další komponenty, vše vyráběné a testované v souladu platnými normami

Architektura a konfigurace datového centra

Strategie škálovatelnosti a migrace, požadavky na hustotu propojení v rozvaděči, na proudění vzduchu, na vhodnou polaritu a barevné kódování prvků vláknové optiky, to vše vyžaduje velmi podrobnou analýzu a specifikace zadání.

Když porozumíme architektuře a konfiguraci vašeho systému, vezmeme v úvahu detaily týkající se rackových skříní a faktory jako jsou poloměry ohybu, servisní smyčky a správné řazení kabelových kanálů a tras, určíme:

 • Nejefektivnější umístění zařízení a serverů
 • Potřebné kabelové trasy, délky a zakončení
 • Druhy, umístění a dělení kabelové tras

Naším cílem je vždy co nejčistší a nejefektivnější řešení i instalace.

INTELDAT ROZUMÍ DATACENTRŮM

Od návrhu a řešení až po jeho realizaci včetně dodávky zásadních komponent, INTELDAT vás dokáže propojit se světem rychlostí světla.