SPOJTE SE S BUDOUCNOSTÍ FTTX S ŘEŠENÍMI OD INTELDAT

Optické vlákno je standardem. INTELDAT je budoucností FTTX.

Optické vlákno má schopnost a kapacitu pokrýt všechny potřeby pro připojení FTTX. Mezi jeho výhody patří:

  • Stabilní a spolehlivé připojení
  • Téměř neomezená kapacita
  • Nízká latence (ztráta rychlosti) na velké vzdálenosti
  • Odolnost vůči elektromagnetickému rušení
  • Nízká hmotnost a snadná instalace

INTELDAT drží krok s nejnovějšími technologiemi v oboru a posouvá je dál. Navrhuje a dodává řešení postavená na technologiích optických vláken, a to pro každou etapu projektu FTTX, na míru požadavkům zákazníka, pro každou situaci – od podzemních, nadzemních či vzdušných vedení až po vnitřní rozvody a zásuvky.

Optické vlákno až domů:

Je jedna z nejrychleji rostoucích aplikací na bázi optických vláken na světě, která se používá pro vysokorychlostní připojení domácností. Optické vlákno je přivedeno až do bytu, kde je signál dál rozváděn buď kabeláží nebo Wi-Fi. Prostřednictvím rychlého připojení mohou operátoři poskytovat služby tzv "triple play" (zábava, komunikace a vysokorychlostní internet), jimž nemůže konkurovat televize s pevnou telefonní linkou.

Optické vlákno do objektu:

Toto je trochu univerzální označení, protože označuje optickou infrastrukturu přivedenou do budovy, kde sídlí více nájemců. Často to jsou kanceláře a malé podniky, ale můžeme sem zahrnout i bytové domy. Optické vlákno je přivedeno do rozvaděče v budově, kde již zpravidla existují metalické rozvody až do pronajímaných prostor. Trendem je náhrada metalických rozvodů za rozvody optické.

Optické vlákno k anténě

Data v řádech miliard gigabitů jsou nyní přenášena bezdrátově, každou minutu, každého dne, z mobilních, bezdrátových širokopásmových a Wi-Fi antén. 5G je nový standard.

Optické vlákno ke stroji – přístroji

Například výrobní provozy, výzkumná zařízení či nemocnice často potřebují, aby optická vlákna byla přivedena přímo do strojů, přístrojů, robotů, zobrazovacích, laboratorních a dalších zařízení. Optická vlákna zaručují rychlost a spolehlivost přenosu.

INTELDAT a vláknová optika: od návrhu po realizaci.

V oboru vláknové optiky, INTELDAT využívá cenné znalosti a zkušenosti vlastních pracovníků i externích expertů. Spolupracujeme s předními společnostmi, s akademiky i se zkušenými praktiky. Dokážeme uspokojit vaše současné požadavky i předvídat budoucí potřeby a naplnit je. S INTELDATEM získáte:

Návrh a řešení sítě FTTX

Návrh skladebných prvků jak venkovních, tak vnitřních má významný dopad do nákladů na vybudování sítě.

Dobře zkoordinované řešení na "makro" úrovni zahrnuje faktor X (kam až bude síť dovedena a k jakým koncovým bodům), počet a rozmístění uživatelů, distribuční a přístupové body a další aspekty.

Řešení na "mikro" úrovni zahrnuje umístění spojů, přesná distribuční schémata, výpočty ztrát, křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a umístění zařízení.

Návrh a výroba komponent FTTX

Ačkoli je každé zadání jedinečné a komponenty, kabeláž a připojení se liší projekt od projektu, základními prvky každého optického systému jsou rozvody a jejich zakončení.

INTELDAT navrhuje a dodává promyšlená řešení, a to jak na základě licence, tak jako smluvní dodavatel. Společnost získala zkušenosti v komplexních dodávkách prvků optické infrastruktury navržených na míru pro jakýkoli systémový požadavek.

INTELDAT ROZUMÍ FTTX

Zkušenosti a odborné znalosti společnosti INTELDAT se promítají do všech aspektů od návrhu po dodávky. Soustřeďujeme se na detail, inovujeme a zlepšujeme. Rádi vám dokážeme, že naše řešení splní nebo předčí všechny vaše požadavky na FTTX.