VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Miroslav Kek

Absolvent fakulty elektrotechniky univerzity v Záhřebu se zaměřením na telekomunikace.   V oblasti navrhování a realizace optických sítí působí od roku 1994.

Ve společnosti INTELDAT se zaměřuje především na rozvoj nových obchodních příležitostí. Řeší speciální požadavky a potřeby zákazníků, nejen v rámci produktového portfolia společnosti.  Udržuje vztahy s dodavateli a partnery z celého světa s cílem navrhnout a dodat zákazníkovi to nejlepší řešení jeho projektu. 

Miroslav zná a stále sleduje trendy, trhy, produkty a směry technického vývoje v celém oboru vláknové optiky a umí s těmito znalostmi dokonale pracovat, ve všech potenciálních aplikacích.  Mezi komplexní projekty v oblasti optických přenosů, které Miroslav dovedl k úspěšné realizaci patří:

  • Návrh lokálních sítí a aplikací datových center pro společnosti Procter & Gamble, Xerox, Univerzita Karlova v Praze a Rádio Svobodná Europa / Radio Liberty
  • Návrh a implementace WDM a telekomunikační infrastruktury pro Českou akademickou síť CESNET, T-Mobile, Cetin a Vodafone.
  • Účast na řešení a implementacích optických sítí pro státní instituce, banky, akademickou sféru a průmyslové podniky 
  • Dlouhodobá spolupráce se společnostmi 3M, HP, Infinera, Siemens, IBM, Omnitron, Smartroptics, Ekinops a mnoha dalšími.
  • Založení firmy zaměřené na výrobu a vývoj produktů vláknové optiky  

Kateřina Hodinková 

Kateřina vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze, kde získala znalosti jak účetnictví, tak problematiky lidských zdrojů, a hlavně obchodu a ekonomiky. Díky jejím znalostem a profesionálním zkušenostem ze dvou dalších společnostech, aktivních v oblasti telekomunikačních technologií, byla perfektně vybavena pro to, aby se stala de facto ideální výkonnou ředitelkou pro INTELDAT.

Kateřina na své pozici řeší veškeré úkoly spojené s operativním fungováním celé společnosti. Zná procesy a nastavuje je. Vede pohovory, školí a kontroluje. Nejen vede, ale také naslouchá. Zná výrobní procesy a sleduje a dohlíží, aby všechny výrobky a služby byly realizovány bez vad a efektivně, a aby byly dodávány včas a v nejvyšší kvalitě.

Vlasta  Krahulcová

Vlasta je absolventkou Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spojení designu a techniky se prolíná její celou profesní kariérou. 

Nejvýznamnější profesionální zkušenosti získala ve správě nemovitostí, kancelářských a obchodních, které byly v době, kdy v nich působila, na špičce na trhu a udávaly trendy. Zůstat na špičce a udávat trend znamená neustálé soustředění na detail, v neustálém procesu vylepšování a rozvíjení. 

Její nejzajímavější pracovní zkušenosti poslední doby jsou spjaty s vedením projektů, jako bylo vybavení speciálního počítačového výcvikového centra nebo certifikace ISO 9001 a 14001. V centru jejího zájmu je i „klasické“ využití světla, tedy návrhy a využití LED systémů k osvětlování prostor.

Ve společnosti INTELDAT je Vlasta v pozici představenstva. Zabývá se strategickými úkoly, plány a projekty společnosti. Zároveň dohlíží na zavádění nejefektivnějších výrobních procesů s cílem vyrábět nejmodernější a nejkvalitnějších prvky komunikační infrastruktury pro dodávky komplexních optických systémů.